Trên toàn cầuUSAMLS- EastNew York City bóng đá bài hát
Sky blue and White football scarf

545 New York City Bài hát & amp; Football Chants

Đội tuyển bóng đá chơi ở MLS- East, USA

3890 Villa Maravilla! Another great to play for FCNYC: Spanish legend, World Cup and Eiuro Champs winner David Villa Danh sách bài hát
5313 Red Bulls, Your Seats Are Blue! Having a go at our city rivals Danh sách bài hát
6010 FCNYC Simple, but a great soccer song from the Third Rail Danh sách bài hát
6707 F the Red Bulls Song aimed at FCNYC bitter city rivals New York Red Bulls. Simple, but gets the point across Danh sách bài hát
7403 FC, NYC Simple, but a great soccer song from the Third Rail Danh sách bài hát
 
9461 Just Can't Get Enough Sung by a few teams now. To the tune from Depeche Mode Danh sách bài hát
10158 Pirlo's Corner Song Andreas Pirlo, stylish footballer, stylish dude. One of the greats. This is sung when he takes our corners Danh sách bài hát
10854 Es Un Sentimento One of the great football songs from South America, taken up by the boys of the Third Rail Danh sách bài hát
16397 Come on New York! Catchy tune to get the boys going Danh sách bài hát
19880 Rush Hour The most important FCNYC soccer song "Rush Hour" - sung at the 60th minute every game Danh sách bài hát
  Premier League Betting

Ý kiến

25.000 + chants trong túi của bạn!

App Store Android Market

FIFA và PES Chant gói

Tốt nhất New York City bóng đá chants và bóng đá bài hát với lời bài hát và sẵn sàng để tải xuống cho Pro Evolution và FIFA trò chơi.
 

FanChants mạng

Đóng
 

Ngôn ngữ có sẵn

Đóng